Atnaujintas 2005 gruodžio 2 d.
Nr.91
(1392)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Apie Aleksandrijos bažnyčios vargonus – nedaug žinių

Vargonininkas Bronius Anužis
rodo lentelę, kurioje įrašyta
vargonų atnaujinimo
data ir meistro pavardė

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje esantys vargonai amžiumi lenkia pačią bažnyčią. Ant vargonų užrašyta, jog jie pagaminti 1850-aisiais, o bažnyčia pastatyta 1864-aisiais. Bažnyčioje puikuojasi ir jos statytojo Ignaco Stankūno portretas. O vargonai, matyt, buvo atvežti iš kokios nors bažnyčios.


Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia meniniu aspektu

Turbūt daugelis pastebi, kokia įvairi Kauno bažnyčių meninė stilistika – išorinė architektūra ir vidinis interjeras. Ypač ryškus kontrastas pastebimas tarp viduramžiais statytų gotikinių ir šiandieninių modernumu dvelkiančių Dievo namų. Daugelis tikinčiųjų vis dėlto lieka ištikimi senosioms gotikos epochos vertybėms. Tikriausiai todėl, kad tokios bažnyčios kaip Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), pastatyta ant upės kranto, Kauno Arkikatedra Bazilika išlaiko pusiausvyrą tarp didingumo ir jaukumo įvaizdžių. Tuo ne visada pasižymi modernieji atradimai, dvelkiantys šalčiu ir prabanga, tačiau turintys savų privalumų. Tarkim, restauruojant Kauno Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią, buvo įdėmiai atsižvelgta į neįgaliųjų poreikius.


Suosto bažnyčia laukia paramos

Biržų rajono Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios klebonas kun. Henrikas Bernatovičius kreipiasi į visuomenę dėl šios bažnyčios darbų finansavimo.

Būtinybė atstatyti bažnyčią iškilo, kai nelaimingo atsitikimo metu medinis bažnyčios statinys 2001 metais sudegė. Prieš metus buvo gautas rajono savivaldybės leidimas statyti naują bažnyčią. Už parapijiečių ir kitų rajono gyventojų suaukotus pinigus – apie 12 tūkst. litų – K.Tamošėčio firma „Nadruva“ parengė naujosios bažnyčios projektą. Atlikti geodeziniai darbai, šventoriaus inventorizacija. Jau pakloti pamatai, padėtas kertinis akmuo, kuriuos pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Praeitų metų rudenį ARB „Agluona“ pradėjo naujos bažnyčios atstatymo darbus. Dabar UAB „Nuosvyra“ mūrija sienas, atlieka kitus darbus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija