Atnaujintas 2005 gruodžio 2 d.
Nr.91
(1392)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vyskupas lankėsi miesto įstaigose

Krašto laikraščio „Santaka“ redaktorei
Dangyrai Apanavičienei vyskupas
įteikė knygelę apie Lietuvos
Eucharistinį kongresą su mintimi,
jog laikraštis nušviestų ir kitais metais
Vilkaviškyje įvyksiantį vyskupijos kongresą

Vilkaviškis. Lapkričio 9-11–ąją, Vilkaviškio parapijos įstaigose lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Įvairūs kolektyvai mielai priėmė garbingą svečią, su kuriuo susitikimas ir pabendravimas ne bažnyčios aplinkoje būtų nelabai įsivaizduojamas ankstesniais laikais.

Prieš beveik ketverius metus paskirtas Vilkaviškio vyskupu R.Norvila iki šio laiko, ypač vasaros metu ar teikiant Sutvirtinimo sakramentą, vizitavo parapijas.


Pagerbė Lietuvos kariuomenės savanorius

Maldai pakvietė Alvito
parapijos klebonas
kun. Vytautas Kajokas

ALVITAS. Jau penkeri metai Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienos proga čia prisimenami ir pagerbiami savanoriai. Prieš 70 metų, 1935 metais, greta civilinių kapinių buvo įrengtos Lietuvos kariuomenės savanorių kapinės, pastatytas paminklas, kuris išstovėjo visais laikais, o prieš kelerius metus buvo restauruotas.

Iš Vilkaviškio krašto pirmaisiais Nepriklausomybės metais į savanorius išėjo per tūkstantis jaunų vyrų, daugiausia iš Alvito apylinkių. Todėl uždegamos žvakės ne tik tiems, kurie ilsisi savanorių kapinių plotelyje, bet ir visiems žuvusiems, mirusiems laisvės kovų dalyviams atminti.


„Ateiname ne dirbti, o pasimelsti“

Šiauliai. Antradieniais ir ketvirtadieniais Šiaulių Katedroje vakarinių šv. Mišių metu skamba grigališkojo vyrų choralo giesmės. Kolektyvas susibūrė 2000 metais. Idėja kilo pokalbio su Šiaulių vyskupu metu. Diana Astrauskienė išsitarė vysk. Eugenijui Bartuliui, kad, mokydamasi Klaipėdos universiteto Menų fakultete, giedojo grigališkąjį choralą. Kilo idėja Šiaulių Katedroje suburti grigališkojo choralo kolektyvą, kuriame giedotų tik vyrai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija