Atnaujintas 2005 gruodžio 28 d.
Nr.98
(1399)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Tiesos spindulys
veda taikos keliu

Didysis Vilniaus
Seimas priartino
Lietuvos
nepriklausomybę

Tikras mokytojas
moko visą gyvenimą

Tarp verslo
ir politikos

Vienintelė terpė,
kurioje išauga pilietis

Ar Prezidentas
nemato problemos?

Dėl žmonių
skurdinimo

Tegul siela būna atvira tikrajai dvasios šviesai

Popiežius Benediktas XVI
į gruodžio 21 dienos audienciją
atvyko panašus į Kalėdų senį,
nes buvo užsidėjęs raudoną
baltu kailiu apsiūtą kepurę

Popiežiaus Benedikto XVI paskutinė prieškalėdinė bendroji trečiadienio audiencija gruodžio 21 dieną, nors esant žvarbiam orui, dėl maldininkų gausos vėl buvo surengta ne Pauliaus VI audiencijų salėje, bet Šv. Petro aikštėje. (Viena ryškesnių naujojo pontifikato staigmenų yra tai, kad Šventasis Tėvas, nepaisant savo kiek akademinio kalbos stiliaus, sugeba į savo audiencijas patraukti du tris kartus daugiau žmonių nei jo pirmtakas Jonas Paulius II, kuris taip pat nestokojo populiarumo.)


Prakartėlės sukeliavo į Rokiškį

Marijona MIELIAUSKIENĖ, Bronius VERTELKA

Dovydo Teresiaus prakartėlė

Rokiškio krašto muziejui priklausančiuose kluone ir dūminėje pirkioje veikia VIII respublikinė prakartėlių paroda. Jai pristatyta per 60 kūrinių iš trylikos miestų ir rajonų. Paroda veiks iki sausio 28 dienos.

Darbai – iš įvairių medžiagų

Patyrusių meistrų rankoms pakluso įvairios medžiagos. Įspūdingiausias prakartėles sukūrė Vytautas Jackūnas su sūnumi Roku (Pasvalys), Saulius Lampickas, Mindaugas Linkevičius, Mindaugas Vyšniauskas (Alytus), Raimondas Dabkus (Raseiniai), Jonas Tvardauskas, Skaidrė Račkaitytė, Valentas Survila (Anykščiai). Tris prakartėles iš medžio išdrožė kaunietis Adolfas Teresius su sūnumis Dovydu ir Augustinu. Vaikai labiausiai mėgsta kurti iš molio, džiovintų augalų, lino. Yra darbų, padarytų iš nudažytų grūdų ir kruopų.


Mokslininkė kasdienybėje ieško gėrio kibirkščių

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vasarą istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė minėjo 60-mečio jubiliejų. Ši sukaktis buvo gražiai paminėta Kupiškyje: aukotos padėkos šv. Mišios, mokslininkės garbei surengta konferencija miestelio bibliotekoje. Iš tiesų sunku pristatyti tokių plačių interesų žmogų, nelengva suminėti visus darbus. Tai ir konferencijos, ir knygų rašymai, ir Lietuvos inteligentų elito pristatymas, ir Bažnyčios gyvenimo puslapių sklaida. Bet svarbiausia, kad visos kūrybinės ir mokslinės pastangos skiriamos gėriui ieškoti, jį skleisti bei brandinti. Toji krikščioniška nuostata nušviečia visas pastangas ir vargus. O pasidalijimas kuria bendrystę, uždega, įkvepia. Taip susivieniję, gėrio paieškos vedini, pasitarnausime nuoširdžios bendruomenės kūrimui, asmenybės auginimui, paklydusiojo pakėlimui.


Moterų kūrybos atvertis. Tryliktoji

Alfas PAKĖNAS

Kaune, Maironio lietuvių literatūros
muziejuje, vykusio moterų kūrybos
vakaro, tryliktą kartą subūrusio
kaunietes į gražų prieškalėdinį
renginį, dalyvės

Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, vykęs moterų kūrybos vakaras tryliktą kartą subūrė kauniečius į gražia tradicija tapusį prieškalėdinį renginį.

„Tryliktą dieną tryliktu numeriu pažymėtuose Maironio namuose ir jau tryliktą kartą“, – skaičių magijos žaisme renginį pradėjo muziejaus vadovė ir vakaro vedėja Aldona Ruseckaitė, prieš dešimt metų prikėlusi iš laiko gilumos ir atgaivinusi moterų literatūros, muzikos – šįkart ir dailės – prieškalėdinių vakarų tradiciją. Bene vienintelę kultūrinėje Lietuvos erdvėje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija