2009 m. rugsėjo 4 d.
Nr. 62
(1754)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Benediktas XVI:
Pašaukimai
brandinami
šventose šeimose

Pseudopolitinių
vaidų šešėliuose

Susitaikymai
ar prisitaikymai

Kai kurie santykių
su Rytų kaimynu
aspektai

Už gyvą Baltiją

Padėkos už laisvę
šventė Šiluvoje

Kūręs blaivystės
sąjūdį

Sekuliarizacijos įtaka dvasiniams pašaukimams

Mindaugas BUIKA

Arkivyskupas Žanas Lui Briugė OP

Reikia pradėti nuo katekizmo

Katalikiškojo mokymo kongregacijos, prižiūrinčios pasaulyje veikiančių 2700 kunigų seminarijų, 1200 katalikų universitetų ir 250 tūkstančių katalikų gimnazijų darbą, sekretorius prancūzas arkivyskupas Žanas Lui Briugė OP pastaruoju metu daug kalba apie kandidatų į kunigystę rengimo aktualijas. Šis dominikonų vienuolijai priklausantis 66 metų Bažnyčios hierarchas, iki paskyrimo 2007-aisiais į tarnystę Vatikane buvo Anžero (Prancūzija) diecezijos ordinaras. Jo įsitikinimu, dabar švenčiami Kunigų metai yra gera proga sutelkti dėmesį į dabartinio bažnytinio gyvenimo sekuliarizuotoje aplinkoje gilesnę analizę, ypač kiek jis turi įtakos dvasiniams pašaukimams ir naujųjų seminaristų kokybei. Po tų svarstymų turėtų būti parengtas naujas dokumentas, skirtas sielovadininkų ugdymo gairėms, kurį Katalikiškojo mokymo kongregacija planuoja paskelbti baigiant Kunigų metus. Apie visa tai arkivyskupas Ž. Briugė pasakojo rugsėjo pradžioje duotame interviu Vatikano laikraščiui „L’Osservatore Romano“ ir kiek anksčiau birželio mėnesį skaitydamas pranešimą Romoje vykusiame Popiežiškųjų seminarijų rektorių susitikime.


Dvi Baltarusijos katalikų šventės

Kelno arkivyskupas kardinolas
Joachimas Meisneris vainikuoja
Marijos – Ežerų Valdovės paveikslą

Rugpjūčio pabaigoje Baltarusijos katalikai šventė dvi svarbias iškilmes: rugpjūčio 22 dieną, šeštadienį, Popiežiaus palaimintomis karūnomis buvo vainikuotas Breslaujos Marijos – Ežerų Valdovės paveikslas, o rugpjūčio 23-ąją, sekmadienį, Minske iškilmingai pasibaigė Gailestingojo Jėzaus paveikslo ir palaimintojo Mykolo Sopočkos relikvijų piligrimystė po Minsko ir Mogiliovo arkivyskupiją. Abiems šventėms vadovavo Vokietijos Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris.


Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų pasitinkant

Prisiminė vieną iškiliausių Žemaičių vyskupų

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Konferencijos dalyviai prie koplyčios
Žemaičių Kalvarijoje

Rugpjūčio 22 dieną dviem džiugiom progom tikintieji rinkosi į svarbiausią Žemaitijos šventovę – Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką: liepos mėnesį ši Bazilika priimta į pasaulio Marijos šventovių šeimą ir dabar kiekviena Švč. M. Marijos šventė, įrašyta liturginiame kalendoriuje, šioje šventovėje – ir atlaidų šventė. Kita proga – tai jau antra konferencija, skirta šios šventovės istorijai (pirma įvyko prieš penkerius metus). Pagrindinis tikslas – stabtelėti ties šios šventovės steigėjo vyskupo Jurgio Tiškevičiaus asmenybe, žvelgiant į tą laikotarpį, kai buvo statoma bažnyčia ir nutiestas Kryžiaus kelias aplink tada Gardais vadintą dabartinį Žemaičių Kalvarijos miestelį. Konferenciją rengė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Telšių vyskupijos kurija, KU Katechetikos katedra, LKMA Klaipėdos skyrius, Žemaičių Kalvarijos kultūros centras.


„Marijos radijo“  šventė

Benjaminas ŽULYS

Jaunoji „Marijos radijo“
minėjimo dalyvė

Nuo katalikiškos viešosios įstaigos „Marijos radijo“ įkūrimo prabėgo penkeri metai. Ta proga Kaune, Pažaislyje, įvyko šiai sukakčiai skirtos iškilmės.  Nors prieš tai pliaupė lietus, šventovė buvo pilna žmonių, nes dažnas jų yra nuolatinis „Marijos radijo“ laidų klausytojas, rėmėjas ar talkininkas savanoris. Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčioje šv. Mišias aukojo šios organizacijos programų direktorius kun. Oskaras Petras Volskis, jam talkino kun. dr. Arnoldas Valkauskas ir kun. Kazimieras Ambrasas SJ.


Lietuviški lietuviškų rinkimų ypatumai

Visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų centro VILMORUS
direktorius Vladas Gaidys

Su visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro VILMORUS direktoriumi Vladu GAIDŽIU kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras VISOCKAS.

Man ne itin aiškios Dalios Grybauskaitės populiarumo priežastys. Ši politikė lengvai laimėjo šalies Prezidento rinkimus. Kas turėjo lemiamos įtakos šių rinkimų rezultatams?

Dalios Grybauskaitės populiarumo fenomenas išties egzistuoja. Net tarptautiniu mastu. Visi, net užsienio ekspertai, politologai, pastebėjo, jog Lietuvos padangėje D. Grybauskaitė švystelėjo kaip ryški kometa. Tokie atvejai nėra dažni demokratinėse Europos Sąjungos šalyse. Nerasčiau vienareikšmio atsakymo, kodėl taip atsitiko. Išskirčiau penketą parametrų, kurie, mano manymu, turėjo arba bent jau galėjo turėti įtakos. Pirma, balotiruodamasi į prezidento postą D. Grybauskaitė jau buvo užtektinai žinoma ir populiari. Nereikia pamiršti ir aplinkybės, kad ji ėjo eurokomisarės finansams pareigas, o šios pareigos, esant ekonominei krizei, itin svarbios. O lietuvių nuomonė apie ES struktūras daugiau palanki, nei negatyvi. Gal dabar, atėjus ekonominiam sunkmečiui, lietuvių pasitikėjimas ES kiek ir smuktelėjo, bet vis tiek išliko užtektinai aukštas. Dar visai neseniai Lietuva buvo viena iš labiausiai proeuropietiškų valstybių. Antra, D. Grybauskaitė sudarė įvaizdį, kad ji yra nepriklausoma kandidatė, nesusijusi nė su vienu Lietuvos klanu. Ar taip yra iš tikrųjų, šiuo atveju ne taip svarbu. Svarbiausia, kad ji sugebėjo įtikinti rinkėjus, kad ji nėra įsivėlusi į tas intrigas, kurios pastaruosius ketverius metus drasko Lietuvą. Trečia, ji palieka valingo, kieto, nepalenkiamo, ryžtingo, nepaperkamo žmogaus įvaizdį. Rinkėjams atrodė, kad ji turi savo nuomonę ir ją gins bet kokiomis sąlygomis. Beje, vienos taisyklės, kaip tapti populiariam, – nėra. Iš pradžių Rusijoje buvo itin populiarus Borisas Jelcinas, vėliau – Vladimiras Putinas. O juk šie politikai – antipodai. Kaip ir, sakykim, Algirdas Brazauskas su Valdu Adamkumi. Jie simbolizuoja skirtingas pažiūras, bet, nepaisant šios aplinkybės, Lietuvoje buvo labai gerbiami ir mylimi didžiosios rinkėjų dalies. Ketvirta, rinkėjams patiko, kai D. Grybauskaitė rinkimų kampanijos metu pabrėždavo pragmatiškos užsienio politikos įgyvendinimo būtinumą. Penkta, jos kalba buvo lengvai suprantama rinkėjams. Atkreipkite dėmesį, kaip kalba D. Grybauskaitė – trumpais, aiškiais, paprastais sakiniais, be jokių tarptautinių įmantrybių bei filosofinių samprotavimų „galėtų būti ir vienaip, ir antraip“.


Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Groja jaunieji vargonininkai
Rasos BRAŽĖNAITĖS nuotrauka

Rugpjūčio 9–10 dienomis Anykščiuose vyko devintasis tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis. Šiemet  savo iškilmingais vargonų muzikos garsais nusilenkiama iškiliai dviejų miestų ir dviejų valstybių asmenybei poetui ir vyskupui Antanui Baranauskui ir šimtmetį mininčiai Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčiai.

Prieš šv. Mišias Lenkijos Respublikos ypatingasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Janušas Skolimovskis pasveikino renginio organizatorius, dalyvius ir svečius, padėkojo šventės iniciatoriui – Anykščių dekanui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui – ir įteikė jam Lenkijos kultūros ir tautinio paveldo ministro specialių ženklą „Už nuopelnus lenkų kultūrai“.


Ištiesia pagalbos ranką

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Vokiečiai įteikė dviratį Veprių
bažnyčios patarnautojui Algiui
Surdokui, centre – klebonas
kun. Gintautas Naudžiūnas,
kairėje – „SOS Vepriuose“
direktorius Romas Petras Šaulys

Neseniai  visuomeninę organizaciją „SOS Vepriuose“ aplankė draugai iš Vokietijos Vareno miesto. BdV (išvytųjų iš gimtųjų vietų) organizacijos nariai Vilfred, Mike, Lidija Pickranai ir Maltos ordino atstovai Inge Drell, Andreas Glathe, Karin Puddig, Valli Šrade į Lietuvą atvyko su dovanomis.  

Pasak „SOS Vepriuose“ direktoriaus Romo Petro Šaulio, mūsiškius ir vokiečius vienija tas pats tikslas – padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. 2000 metais R. P. Šaulys Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje gavo keletą Vokietijos labdaros ir paramos organizacijų adresų, parašė laiškus, tačiau atsiliepė tik Vareno miesto Maltos ordino pagalbos tarnybos darbuotojai. Vėliau pradėta bendrauti ir su to paties miesto BdV organizacija. Per šiuos metus į „SOS Vepriuose“ organizaciją atkeliavo labdaringų siuntų beveik už 60 000 litų. Siuntos išdalintos ne tik Veprių, bet ir kitų rajono seniūnijų gyventojams, socialiai remtinoms šeimoms, senelių namams, mokykloms ir kt. Veprių seniūnė Dalė Urbonienė pabrėžė, kad „SOS Vepriuose“ organizacija vykdo ne tik labdaros veiklą, rūpinasi globos ir slaugos reikalais, bet ir prisideda prie dvasinio ugdymo, propaguoja Veprių krašto istorinį palikimą, globoja istorinius paminklus, telkia visus dalyvauti paminklų atstatymo darbuose.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Šventė titulinius Šv. Baltramiejaus atlaidus

Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo
Baltramiejaus parapijiečiai
per titulinius atlaidus procesijoje
aplink bažnyčią. Centre – klebonas
kun. Almantas Kibirkštis
Autorės nuotraukos

Druskininkai. Rugpjūčio 23 dieną Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus  bažnyčioje vyko jos globėjo šv. apaštalo Baltramiejaus tituliniai atlaidai. Rytines ir Sumos Mišias celebravo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas. Parapijos klebonas kun. Almantas Kibirkštis visus pasveikino su švente ir prašė šv. Baltramiejaus užtarimo, kad Dievas mums atvertų dangaus vartus.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Svečias iš Afrikos

Giesme ir gėlės žiedu ateitininkai
sveikina svečią kun. Anthony
Asare (kairėje)

GARGŽDAI. Rugpjūčio 16 dieną, sekmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje lankėsi svečiai iš Dublino kun. Egidijus Arnašius su 44 metų kun. Anthony Asare. Pastarasis yra kilęs iš Ganos, įšventintas prieš 14 metų, daug metų dirbo Akros mieste, kurijoje. Prieš metus atvyko į Airiją. Jis žada Dublino Visų Šventųjų  kolegijoje, kuri yra afilijuota į Dublino miesto universitetą, siekti pastoracinės teologijos, vadybos ir verslo vadybos magistro laipsnio. Iš kunigo Egidijaus ir kitų išgirdęs apie Lietuvą, jis panoro pats joje apsilankyti, pamatyti, susipažinti.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Įamžino šv. Joną Nepomuką

Šv. Mišias aukoja kunigai (iš kairės):
Arvydas Mačiulis, Mykolas Petrauskas
ir Antanas Gutkauskas

TENENIAI. Liepos pabaigoje šv. Barboros parapijoje buvo pašventinta šios parapijos tikinčiųjų ir klebono kun. Mykolo Petrausko iniciatyva iš užmaršties prikelta ir restauruota kankinio šv. Jono Nepomuko (liaudyje Joneliu vadinamo) statula, kuri gražiai įkomponuota į šventoriuje esančią koplytėlę. Ta proga kun. M. Petrauskas su iš Upynos parapijos (Šilalės dekanatas) atvykusiais svečiais kunigais Antanu Gutkausku ir Arvydu Mačiuliu (abu kunigai dirba Rietave) aukojo šv. Mišias. Prisiminti ir pagerbti retai kur sutinkamą kankinį Joną Nepomuką susirinko daug tikinčiųjų. Pašventinus koplytėlę visi trys kunigai aukojo šv. Mišias, o kun. M. Petrauskas pasakė išsamią homiliją apie kankinį šv. Joną Nepomuką.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Žolinės atlaidų savaitė

Vyskupijos kurijos kancleris
kun. Eugenijus Troickis su grupe
jaunimo bažnyčios šventoriuje

KREKENAVA. Rugpjūčio 15-oji – Žolinės atlaidų diena –  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo skirta miestelio  600 metų jubiliejui ir Evangelijos tūkstantmečiui Lietuvoje. Kartu tai buvo ir Panevėžio vyskupijos jaunimo diena. Jaunimo šv. Mišias  aukojo Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius, dalyvavo svečiai kunigai ir didelis būrys jaunųjų panevėžiečių, atėjusių pėsčiomis į Krekenavą. Monsinjoras pamoksle pateikė įtikinančius pavyzdžius, ko galima sulaukti iš Švč. Mergelės Marijos, kurios paveikslas šios bažnyčios  didžiajame altoriuje turi stebuklingų galių. Iš panevėžiečio, Sibiro katorgos pragaro ratus praėjusio vyriškio tuo metu Panevėžio Katedros klebonu dirbęs J. Antanavičius išgirdo, kaip tikėjimas  gali pakeisti netgi žmogaus likimą. Vaikiną suėmė ir išvežė į Sibirą. Sunkūs darbai ir prastas maistas  išdžiovino jį taip, kad nelaimėliui nebesinorėjo gyventi. Sunkiausią minutę jaunuoliui ėmė rodytis rožančių narstančios motinos rankos. Ji meldėsi už savo sūnų. Taip jaunas žmogus atgavo prasmę ir troškimą  gyventi. „Į Švč. M. Mariją galima kreiptis kaip į motiną“, – susirinkusiems didingoje šventovėje sakė monsinjoras.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Tėviškėje paliktos šaknys

Paminklinis akmuo Naujarodžiuose

Naujarodžiai. Rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, šiame Krekenavos parapijos kaime, paminklinį akmenį, skirtą Petro Adašiūno šeimai ir visiems naujarodiečiams, pašventino Utenos Šv. Dievo Apvaizdos parapijos rezidentas g. kan. Povilas Svirskis.

Mintis  įprasminti šioje vietovėje gyvenusių žmonių atminimą kilo pernai, per giminės sueigą. Iniciatyvos ėmėsi panevėžietė Jūratė Zanevičienė, nes 1896 metais į čia nuo Vadoklių atsikėlė jos senelis Petras Adašiūnas. Jis nusipirko sklypą, vedė uliūnietę Oną Labanauskaitę ir susilaukė būrio vaikų.  Krekenavoje kunigaujant Maironiui, P. Adašiūnas buvo bažnyčios maršalka.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija