Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Ignoruojamos buvusio žvalgybininko Jono Zajančkausko žmogaus teisės

Į pagalbą eina savanoriai

Skolos

Aptarė maisto dalijimą nepasiturintiems

Lietuvos sauliečiai – laisvės kovotojai

SAULIEČIAI – LAISVĖS KOVOTOJAI 1940 – 1990 metais

Naujų vergovės formų iššūkis

Mindaugas BUIKA

Naujosios vergijos formos
iš esmės nulemtos didžiulio
ekonominio pasidalijimo tarp
turtingų ir vargingų šalių
bei tarp turtingų ir vargšų
kiekvienoje visuomenėje

Afrikos ir Europos vyskupų susitikimas Ganoje

Iš Europos ir Afrikos katalikų vyskupų bendradarbiavimo pavyzdį galėtų imti politikai, ypač Vakarų pasaulyje, iš kurio gana lėtai ateina parama vargingoms Juodojo kontinento šalims, nors gražių pažadų žeriama daug. Abiejų žemynų ganytojų bendradarbiavimas pirmiausiai skirtas evangelizacijai bei įvairiems humanitariniams projektams skatinti. Pagrindinės organizacijos, vystančios šiuos tarpbažnytinius santykius, yra 36 nacionalinius episkopatus vienijanti Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) ir Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas (SECAM), sudarytas iš 39 nacionalinių episkopatų ir devynių regioninių vyskupų konferencijų. 2004 metų lapkritį Romoje CCEE ir SECAM surengė pirmąją abiejų žemynų Bažnyčios hierarchų konferenciją „Bendrystė ir solidarumas tarp Afrikos ir Europos“, kuri įgalino „tiesos ir geros valios“ atmosferoje apžvelgti santykių būklę istoriniu bei šių dienų problemų aspektais.


Apie pasakų valstybę

Mūsų valstybėje vyksta įdomūs dalykai. Jau baigiame antrą dešimtmetį „nugyventi“, o įvairiausi skandalai kaip kilo, taip ir kyla. Tik greitai iškilę, greitai ir nutyla. Kitaip sakant, lieka neišspręsti. Štai keletas pavyzdžių:

• Prezidentas nepasirašo pataisyto Liustracijos įstatymo, nes atsižvelgia į tarptautinių institucijų galimus priekaištus;


Neskaičiuoja valandų, netausoja savo jėgų

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas parodos pristatyme

„Caritas“ – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo, akcentuojančio žmogaus orumą, humanistinių nuostatų veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir tarnauti pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams. Jo darbuotojai ir savanoriai gruodžio 5- ąją rinkosi į Aukštaitijos sostinės savivaldybės salėje surengtą respublikinę konferenciją, skirtą Panevėžio vyskupijos „Caritas“ Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro 10-mečiui pažymėti. Susirinkusius pasveikino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Grupei pasižymėjusiųjų „Caritas“ darbe ganytojas įteikė Padėkas. Su ypatinga šiluma buvo minima Petrauskų pavardė. Jų šeimos galva dirbo krosniakuriu, mokė pinti iš vytelių. Tėvo pėdomis pasekė dukra, perteikusi siuvimo paslaptis. J. Petrauskas konferencijoje nedalyvavo dėl sunkios ligos.


Lietingą lapkritį Utenoje švietė ir šildė „Saulė“

Dr. Gražina Kačerauskienė

Prisiminimais dalijasi buvęs
mokinys ambasadorius
Vytautas Dambrava (dešinėje)
I.Jurkyno nuotrauka

Lapkričio 19-24 dienomis Utenoje buvo paminėti du jubiliejai: „Saulės“ draugijos 100-metis ir Utenos „Saulės“ gimnazijos 90-metis. Šventės proga vyko mokslinė konferencija „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“, šv. Mišios už mirusius ir gyvus gimnazijos mokytojus ir mokinius Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, buvusių sauliečių susitikimai, garbių svečių sveikinimai ir koncertai. Jubiliejinį vainiką papuošė jaunųjų sauliečių surengtos gerumo ir parodų dienos, popietė „Sveikinu ir dovanoju“, sportinės varžybos. Išleistas Utenos „Saulės“ gimnazijos jubiliejinis laikraštis „Langas“.


Paminėjo talentingąjį Lietuvos karininką

Pulkininko, legendinio Žemaičių legiono vado Jono Semaškos-Liepos 100-osioms gimimo metinėms

Kazimieras Dobkevičius

Prie pulkininko Jono Semaškos
kapo Petrašiūnuose Kaune
(iš kairės): Lietuvos ambasadorius
Vengrijoje, vaikaitis Darius Semaška
ir sūnus Alvydas su žmona

Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanų Žemaičių legiono vadas, pulkininkas Jonas Semaška gimė 1907 m. lapkričio 24 d. Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsčiuje, Naujadvario kaime, Juozo Semaškos dešimties vaikų šeimoje.Vyresnysis brolis Kazimieras žuvo nepriklausomybės kovose, broliai Bronius ir Petras buvo nužudyti bolševikų ir jų sėbrų.


Žvilgsnis į Maironio lyriką

Bronislava Tamulynienė

Darniai skambėjo Vaikų globos
namų direktoriaus pavaduotojos
Jūratės Žvaliauskienės, pedagogės
Žydrės Velipolskienės
ir jų ugdytinių balsai
Kristinos Bondarevos nuotrauka

Visa savaitė nuo lapkričio 19 iki 25 dienos Lietuvoje buvo paskirta suaugusiųjų švietimui. Pagrindinis savaitės tikslas – diegti bendravimo tradicijas šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje, akcentuojant kartų (vaikų, tėvų, senelių) švietimą ir mokymąsi drauge. Savaitės renginiais buvo siekiama atkreipti pačios šeimos, mokymo, kultūros, valdžios institucijų ir visuomenės dėmesį į tai, kad rimčiausias žmogaus ugdymo problemas – nenorą mokytis, dvasingumo mažėjimą, vertybių praradimą – greičiau išspręsime bendrai sutelkę jėgas, o ne dirbdami atskirai.


Vestuvių generolai ir Lietuvos saugumas

Kęstutis Milkeraitis

(Pabaiga. Pradžia Nr. 90)

Apie tuos, kurie išlošė pokerį po Lingio nužudymo ir Vainausko sprogdinimo

Kažkaip įsiminė rusų žurnalisto J. Kiseliovo pasakymas, kad per Spalio revoliuciją puldami pasaulio sanklodą bolševikai kėlė sau užduotį bet kokia kaina užgrobti tiltus, bankus ir telegrafus, o neišlaikius ekonominės konkurencijos ir pradėjus atsitraukimą šimtmečio pabaigoje („perestroika“, „glasnost“, „novoje myšlenije“) svarbiausias rūpestis buvo savo rankose išlaikyti žiniasklaidą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija