Atnaujintas 2007 rugpjūčio 24 d.
Nr.63
(1560)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Istorijos ratas sukasi

Ar jie praranda?
Ne – gauna!

Kryžiaus statymas
ties kryžkele

Kas paskatins
lietuvius persėsti
į naujus
automobilius?

Varšuvoje laukiama
neramaus rudens

Ir vėl tas Efraimas

Penkiskart tremtas,
bet dvasiškai
nepalūžęs

Sekime laiko
patikrintu politiku

Naujamiestis: mintys po bažnyčios gaisro

Bronius VERTELKA

Naujamiesčio Šv. apaštalo
Mato bažnyčia po rugpjūčio
16-ąją vykusio gaisro liko be bokštų

Naujamiestyje įvyko skaudi nelaimė – praėjusios savaitės ketvirtadienį, rugpjūčio 16-ąją, degė Šv. apaštalo Mato bažnyčia. Tai didžiulė netektis ne vien šios parapijos žmonėms, bet ir visiems Lietuvos katalikams.

Šio kraupaus įvykio liudininkas Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kurį aplankiau šeštadienį, „XXI amžiui“ pasakojo, kad ir po patirto didžiulio streso esąs darbingos nuotaikos, nors buvo pas medikus pasitikrinti savo širdies darbo, nes, pasak klebono, širdis – pagrindinis žmogaus organizmo variklis. Kunigo kraujospūdis tą dieną buvo pakilęs iki 180. Nors greitosios pagalbos medikai ragino kleboną susileisti organizmą stiprinančių ir spaudimą mažinančių vaistų, nebuvę kada apie tai galvoti, reikėjo kaip šeimininkui matyti, kas vyksta aplinkui.


„Visa tai matant galima išprotėti“

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas nuliūdęs,
kad Tėvynė Lietuva nėra visiškai laisva

„Mes neatgavome visiškos laisvės“, „Lietuva neturi savo saugumo“, „šalyje triumfuoja melas“, „mokyklas, universitetus valdo komunistai“, „Lietuvių kalbos komisija darko lietuvių kalbą“, „ant Žaliojo tilto Vilniuje iki šiol stovi sovietinio kario skulptūros“, „mes verčiami švęsti lenkiškas šventes“, „valdžia globoja ištvirkėlius“... Tai pokalbio su monsinjoru Alfonsu Svarinsku ištraukos. Su juo diskutavome apie tai, kas šiandien dedasi Lietuvoje. Kaip visada, jis buvo aštrus, atviras, reiklus, „nevyniojantis žodžio į vatą“. Pašnekesio pabaigoje monsinjoras sunkiai, liūdnai atsiduso ir ištarė žodžius, kuriais nusprendžiau pavadinti mūsų interviu.


Popiežius apie pastoraciją šių dienų kontekste

Mindaugas BUIKA

Dvasininkai susitelkę klausėsi
Šventojo Tėvo aiškinimų
Nuotraukos iš „L’Osservatore Romano“

Savyje išgirsti Kūrėjo balsą

Kaip jau buvo pranešta, didelio susidomėjimo susilaukė popiežiaus Benedikto XVI pokalbis su Fetrės ir Trevizo kunigais jam atostogaujant Italijos šiaurės rytų Lorandzago di Kadorės kalnų kurorte. Susitikime, liepos 24 dieną vykusiame vietos Šv. Justinos Kankinės parapijos bažnyčioje, Šventasis Tėvas atsakinėjo į Italijos ir visos Europos dvasininkams rūpimus šių dienų sielovados klausimus. Nors susitikime, siekiant atviresnio bendravimo, galėjo dalyvauti tik kunigai, – o jų susirinko apie penkis šimtus, – Popiežiaus atsakymų tekstą publikavo Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“.


Žolinės atlaidai

Į bažnyčią eina Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
(kairėje), Krekenavos klebonas
kan. Petras Budriūnas (centre)
ir vyskupas emeritas
Juozas Preikšas (dešinėje)

Krekenava. Šviežiai perdažytu stogu, nuo paradinių durų iki gatvės trinkelėmis grįstu taku bei kitais pasipuošimais Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia sutiko Žolinę. Tokie atlaidai – tarsi slenkstis tarp vasaros ir rudens. Šiemet alinanti kaitra nesumažino norinčiųjų juose dalyvauti. Miestelio centrą ir gatves greta jo užpildė automobiliai.

Su tikinčiaisiais švęsti Žolinės atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Gyvojo rožinio Šveicarijoje vadovas Adolfas Fugelis, kunigai, vienuolės.


Porciunkulės atlaidai

Vyskupas Jonas Kauneckas
mielai fotografavosi
su jaunaisiais iškilmių dalyviais

ANČIŠKIS. Rugpjūčio 5 dieną Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Parapijiečiams tai buvo dviguba šventė, nes po daugelio metų čia buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jį teikė apie dviem dešimtims jaunų žmonių. Kartu su vyskupu atvyko jo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jie aukojo ir Sumos šv. Mišias. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie jaunimo ir daugelio žmonių smukusį tikėjimą, elgesio kultūrą, pageidavo, kad jaunos merginos ir moterys nevaikščiotų nepridengtais pečiais ir plikais pilvais, nes tai nepadoru.


Giesmės girioje

Vyskupą Joną Kaunecką
sutiko su juodos duonos kepalu

BIKIŠKIAI. Žaliojoje girioje, už kelių kilometrų nuo Geležių gyvenvietės, stovi Bikiškių koplyčia. Rugpjūčio 4 dieną čia vyko Kristaus Atsimainymo atlaidai. Švęsti jų atvyko ne tik Geležių parapijos, bet ir iš šios vietovės kilę, tačiau kitur gyvenantys žmonės. Aplink koplyčią yra kapinės, todėl kai kam pasitaikė gera proga tuo pačiu atvykimu patvarkyti juos, mintimis pabūti su amžinajam poilsiui atgulusiais artimaisiais.


Per atlaidus prisiminta senos miškakirčių gyvenvietės istorija

Vyskupas Juozas Žemaitis
atvežė Popiežiaus palaiminimą
Balbieriškio gydytojai
Angelei Sidaravičienei.
Dešinėje – klebonas
g. kan. Robertas Bruzga

Balbieriškis. Prieš 505 metus Birštono girioje, trijų upių (Nemuno, Peršėkės ir Ringio) santakoje, buvo įkurta miškakirčių ir sielininkų gyvenvietė – Balbieriškis. Šiemet per didžiuosius Šv. Magdalenos atlaidus buvo paminėta ši miestelio sukaktis. Į šventę sugužėjo tūkstančiai kraštiečių ir svečių. Kunigas Steponas Žiūkas atvyko iš Bostono (JAV). Už Atlanto gimęs, ten mokslus baigęs kunigas žinojo, jog jo prosenelė kilusi iš Balbieriškio. Atlaidų metu kun. S.Žiūkas susipažino su pedagogų Irenos ir Alfonso Žiūkų šeima ir išsiaiškino esantys giminės. Be to, Žiūkų dukra Loreta išvykusi į JAV ir lanko Bostono lietuvių bažnyčią, kurioje klebonu darbuojasi kun. S.Žiūkas.


Svarbūs renginiai

Šv. Onos atlaidų Sumos
šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo vysk. Juozas Preikšas.
Iš kairės kunigai: Andrius
Vaitkevičius, Viktoras Daujotis
ir Kęstutis Vosylius
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

GRIŠKABŪDIS. Liepos 21 dieną, šeštadienį, šios parapijos Rygiškių kaime kun. Vytautas Užkuraitis pašventino stogastulpį čia gimusiam garsiam XIX amžiaus Sūduvos švietėjui kun. Antanui Tatarei. Ąžuolą skulptūrai padovanojo Patašinės kaimo gyventojas Jonas Janušaitis, stogastulpį sukūrė ir padovanojo medžio drožėjas Andrius Bieliukas, o saulutę nukalė tautodailininkas Valdas Paukštys.


Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
paveikslo kelionė

Jaunieji Ariogalos parapijiečiai
su mažomis Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo kopijomis,
kurias gavo dovanų iš klebono
už aktyvią veiklą bažnyčioje
Kun. Gintauto JANKAUSKO nuotraukos

Ariogala. Liepos 22 dieną, prieš vidurdienį, Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslas pasiekė 33-iąją piligriminės kelionės vietą – Ariogalą. 

Šiam įvykiui buvo ruoštasi labai aktyviai: suburta pasirengimo grupė, parapijos interneto svetainėje paruoštas naujas skyrelis „Pasirengimas Šiluvos jubiliejui“. Jame yra Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos švenčių ir renginių 2007 metų kalendorius ir Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo apsilankymo Ariogaloje programa. Ši programa buvo išsiuntinėta šeimoms. Skelbimų lentose iškabinti plakatai, kviečiantys į paveikslo sutikimo iškilmę, ir apie 800 šeimų šią informaciją gavo mobiliaisiais telefonais.


Paminėjo Švč. Mergelę Mariją Škaplierinę

Upynos bažnyčioje besiburiančio
jaunimo choras. Priekyje –
vadovė Renata Beišytė

UPYNA. Tarp visų svarbių katalikiškų švenčių, ne mažiau garbingas yra ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paminėjimas. Lietuvos katalikų kalendoriuje „Šventųjų gyvenimai“ randame, kad liepos 16-ąją minima Švč. Mergelė Marija Škaplierinė. Apie ją yra pasakojama, kad visai netoli Nazareto, šalia Karmelio kalno, ten gyvenę vienuoliai savo vienuolišką gyvenimą buvo paskyrę Švč. Mergelės Marijos garbinimui. Tačiau juos užpuolė tuometiniai priešai saracėnai, kurie neapkentė vienuolių ir juos visus iš vienuolyno išvijo. Nemaža dalis šių vienuolių atsiskyrėlių atvyko į Europą. Su jais buvo ir 32 metų Simonas, vadinamas Stoku.


Parapijoje – tvirto tikėjimo liudijimas

Vyskupas Jonas Boruta, SJ,
teikia Sutvirtinimo sakramentą.
Kairėje – Šilalės parapijos klebonas
dekanas kun. Stasys Toleikis

Šilalė. Birželio ir liepos mėnesiais Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje ir šalia jos, tik pašventinimo belaukiančiuose klebono dekano kun. Stasio Toleikio iniciatyva iš pagrindų renovuotuose namuose, buvo galima išvysti daug vaikų ir jaunimo. Mat tuose jaukiuose Šilalės parapijos namuose vyko galutinis vaikų pasirengimas Pirmajai Komunijai, o jau gerokai ūgtelėję berniukai ir mergaitės ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui. Ne tik sekmadieniais, bet ir dažną paprastą vakarą vaikai ir jaunimas skubėdavo į šv. Mišias. Nemaža dalis mergaičių šv. Mišių metu adoruodavo, o berniukai atlikdavo ministrantų pareigas. Būdavo ir tokių, kurie savo gražiu giedojimu talkindavo jaunimo chorui, vadovaujamam Arvydo Ekčio. Kadangi vaikų, priimančių Pirmąją Komuniją, buvo labai daug, todėl ši graži ir įspūdinga šventė vyko net du sekmadienius.


Tikėjimas mus vienija

Benjaminas ŽULYS

Kun. Gintas Rumševičius
Panevėžiuko bažnyčioje
prie čia viešėjusio Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikėliu paveikslo kopijos

Kunigo Ginto Rumševičiaus sielovados erdvės labai plačios. Jis yra Babtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, dar šiai parapijai priklauso ir Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia. Jis taip pat – Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas. Be to, Muniškėse gyvuoja senelių namai, kuriuose savo dienas leidžia 40 garbaus amžiaus žmonių – jiems irgi reikia paguodos žodžio, išklausyti jų minčių, mąstymų.


Gimtinės trauka sukvietė visus į ištuštėjusį kaimą

Vytautas BAGDONAS

Tėviškėnų susitikimo dalyviai
susibūrė kaimo centre prie kryžiaus

Gykių kaimas Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje yra labai ištuštėjęs. Čia tėra likusios tik dešimt sodybų, iš kurių dalis jau tuščios, tik retkarčiais atgyjančios, aplankomos kitur gyvenančių, nebent atostogų metu pargrįžtančių buvusių šio kaimo gyventojų ar į amžinybę išėjusiųjų artimųjų. Nuolatiniams Gykių gyventojams suskaičiuoti dabar pakaktų ir dviejų rankų pirštų.


Parapiją aplankė naujas kunigas

Po šv. Mišių kunigas Mindaugas,
diakonas Paulius, ministrantas
ateitininkas Evaldas, ateitininkės
Kristina ir Agnė, pasveikinusios
atvykusį svečią naują kunigą

Liepos 16-ąją, pirmadienį, Gargždų parapijos tikintieji, susirinkę į 12 val. šv. Mišias, prie altoriaus išvydo naujai įšventintą kunigą Mindaugą Šakinį. Jis kunigu įšventintas Panevėžio Katedroje vyskupo Jono Kaunecko liepos 14 dieną. Sekmadienį, liepos 15 dieną, aukojo pirmąsias iškilmingas šv. Mišias tėviškėje – Palangos bažnyčioje.


Vardan tos Lietuvos... Kokios?

Petras KATINAS

Skraidančiojo erelio Rolando ir Archangelsko suvirintojo Viktoro gelbėtojai, pasivadinę „tvarkos ir teisingumo“ šaukliais bei „darbiečiais“, savo sueigoms pasirinko vaizdinguosius Žemaitijos ežerus. Matyt, neatsitiktinai Žemaitijoje atsirado keliolika marginalų, nepraustaburnių, reikalaujančių įteisinti Žemaitijos pilietybę, įrašyti ją pasuose, o gal, atėjus atitinkamam signalui iš paties R.Pakso ir jo globėjų iš „didžiojo brolio“ šalies, pareikalauti net nepriklausomybės. Pagal paties „erelio“ instrukciją, į susibėgimą prie Lūksto ežero „tvarkos ir teisingumo“ aktyvistai atsivežė netgi savo šeimas – žmonas ir vaikus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija